BİRLİK (TOPLULUK) PROGRAMLARI

BİRLİK (TOPLULUK) PROGRAMLARI

Türkiye – Romanya İkili İşbirliği Ortak Proje Çağrısı

Türkiye ile Romanya arasında işbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının EUREKA ve Eurostars programları kapsamında desteklenmesi için Türkiye-Romanya Ortak Proje Çağrısı 5 Eylül 2011 tarihinde açılmıştır.

EUREKA Programının amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik, her iki ülkeden en az birer kuruluşun katılmasıyla oluşturulacak projeler, bu çağrı kapsamında TÜBİTAK ve National Authority for Scientific Research (ANCS) tarafından EUREKA çerçevesinde desteklenecektir.

Bu çağrıda ve aşağıdaki teknoloji alanları öncelikli olmak üzere tüm alanlarda oluşturulan EUREKA projeleri Türkiye – Romanya Ortak Proje Çağrısı’na sunulabilecektir.

* Elektronik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri
* Endüstriyel İmalat, Yeni Malzemeler ve Ulaştırma
* Otomotiv

5 Eylül 2011 tarihinde açılan ve iki aşamalı olan çağrının ilk aşaması 15 Aralık 2011 tarihinde kapanacaktır. İlk aşamada katılımcıların Eureka başvuru formunu doldurup iletmeleri gerekmektedir. İllk aşamayı geçen projeler EUREKA standart projesi olarak ya da 1 Mart 2012 tarihinde kapanacak olan 8. Eurostars çağrısına hazırlanarak sunulabilecektir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

7. Çerçeve Programı için 2012 Yılı Çağrıları

 Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı için 2012 yılı çağrıları açılmıştır.

 7. Çerçeve Programı 2012 yılı teklif çağrısı içeriği aşağıdaki gibidir;

 İşbirliği Özel Programı ile sağlık, gıda, tarım, balıkçılık, biyo-teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, çevre, ulaştırma, uzay ve güvenlik gibi konulara,

Marie Curie Burs ve Destek Programları ile üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi kuruluşlarının düzenleyecekleri araştırma ve eğitim programlarına,

Fikirler Özel Programı (ERC) ile doktorasını 2-12 yıl önce almış tüm araştırmacılara ve tüm araştırma konularına,

Kapasiteler Özel Programı Çağrıları ile sosyo-ekonomik beşeri bilimlerinden yaşam bilimlerine, KOBİ’lerin Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılayan projelerden, uluslararası işbirliği faaliyetlerine, araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik koordinasyon ve destek projelerine kadar çok geniş alandaki projelere destek verilecektir.

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) koordine ettiği Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için:

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=0&pid=0&cid=14794