ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ TEŞVİKLERİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ TEŞVİKLERİ

OSB’LERİN AMACI

OSB’lerin amaç ve hedefleri:

-Sanayinin disipline edilmesi

-Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunmak

-Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması

-Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması

-Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi

-Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması

-Müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi

-Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması

 OSB’LERDE UYGULANAN TEŞVİK VE MUAFİYETLER

 I. OSB Tüzel Kişiliğine Sağlanan Vergi Muafiyetleri

 OSB Tüzel Kişiliği;

 -İnşaat bitim tarihini takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden

-OSB’lerin kendi binalarının tüketeceği elektrik ve havagazı için elektrik ve havagazı tüketim vergisinden

-Arsa ve işyeri teslimlerinde KDV’den

-Bina inşaat ve yapı kullanma izin harcından muaftır

 II. OSB’lerde Yer Alan İşletmelere Sağlanan Teşvik ve Muafiyetler:

 OSB’lerde Yer Alan İşletmeler;

-İnşaat bitim tarihini takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden

-Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan işletmeler çevre temizlik vergisinden

-Bina inşaat ve yapı kullanma izni harçlarından

-Tevhid ve ifraz işlem harçlarından

-Merkezi atıksu arıtma tesisi işleten bölgelerdeki işletmeler atıksu bedelinden muaftır.

 

 

Kaynak: www.baka.org.tr