Hakkımızda

AR-GE VE PROJE DESTEK MÜDÜRLÜĞÜ

Proje bazlı bir gelişim vizyonuyla hareket eden KOBİ’lerin ve girişimcilerin devlet desteklerinden faydalanabilirliklerini sağlamak ve uluslararası platformda var olabilme olasılıklarını artırmak için kurulan Birim, ilimizde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin artırılması amacı ile faaliyet göstermektedir.

Misyonumuz

Bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet üstünlüğünün ve ülke ekonomisi içindeki payının artırılmasını sağlamak amacı ile ihtiyaç duydukları çözüm ve desteklere Odamız güvencesinde ulaşmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz

Odamıza başvuru yapanların talep ettikleri hizmetleri beklenilen süre ve kalitede sunarak üye memnuniyetini en üst düzeyde sağlamaktır.

Amacımız

  • Birimin temel amacı, Ar-Ge destek programlarına başvuruda yardımcı olmak,
  • Üyelerin projelerinin hazırlanması ve takibi işlerinde destek sağlamak,
  • Proje ile ilgili Patent/Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili çalışmalarını yürütmek,
  • Ar-Ge ve ilgili konular için eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
  • İlimizin Ar-Ge projesi ile Patent gelişiminin istatistiğini tutmak,
  • İlimizin teknolojik gelişmişlik düzeyini artırma çalışmaları yapmaktır.