Ar-ge Nedir ?

Ar-Ge ve İnovasyon Kavramı

Günümüz rekabet koşullarında Ar-Ge ve yenilik kavramları ön plana çıkmış bulunmaktadır.

Ar-Ge, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746)’ da, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.

Yenilik ise sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçler ve süreçlerin neticeler olarak tanımlanmaktadır.

Ar-Ge ve Yenilik Kavramları, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Avrupa Komisyonu İstatistik Bürosu (Eurostat) ortak yayımı olan ve TÜBİTAK tarafında basım ve dağıtımı gerçekleştirilen Oslo, Frascati ve Canberra kılavuzlarında detaylı olarak ele alınmıştır. Yenilik kavramı Oslo kılavuzunda, Ar-Ge kavramı Frascati kılavuzunda, bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin ölçümü ise Canberra kılavuzunda açıklanmaktadır. Ar-Ge kavramı önemli bir buluşu, inovasyon kavramı ise var olan bir ürün veya sistemin iyileştirilmesini başka bir deyişle yeniliği ifade etmektedir.

Frascati kılavuzuna göre Ar-Ge; “Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.”

Oslo kılavuzuna göre yenilik; “Bir yenilik, yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde gerçekleştirilmesidir.”

Canberra kılavuzunun amacı; Bilim ve Teknolojide İnsan Kaynakları stoku ve akışları hakkında veri derlemek, profil ve eğilimleri analiz etmek ve daha önce adı geçen kullanıcılar için güncel diziler hazırlamak için uygun bir çerçeve sağlamaktır.

Gelişmiş sanayi ülkelerinin yer aldığı (Organization For Economic Cooperation and Development / İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) OECD’ye göre AR-GE üç farklı uygulamayı  bünyesinde barındırır;

Temel araştırma (basic research): Belirli, özgün bir uygulama veya kullanım düşünülmeden, kuramsal veya deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir durumların altında yatana ilişkin yeni bilgi edinmeye denir.

Uygulamalı araştırma (applied research): Uygulamalı araştırma da özgün bilgi üretmeye yöneliktir. Ana hedef olarak doğrudan özgün ve pratik bir amaç içerir.

Deneysel geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden edinilmiş ve halen varolan bilginin üzerinde yükselen, ancak yeni materyaller, ürünler, devreler üretmeye; yeni süreçler, sistemler hizmetler oluşturmaya veya halen üretilmiş veya oluşturulmuş olanları büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalardır.

 

Ekler:

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

 Frascati Kılavuzu

Oslo Kılavuzu