Bulgaristan- Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Çağrısı

Bulgaristan- Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Çağrısı

Ulusal Otorite görevinin Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından ifa edildiği “Bulgaristan- Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programının İkinci Teklif Çağrısı” Programı yönetmek ve uygulamakla görevli Ortak Yönetim Otoritesi, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma Bakanlığı tarafından duyurulmuştur.

Program kapsamında yer alan ve Ortak Operasyonel Program belgesinde potansiyel faydalanıcı olarak tanımlanan, Bulgaristan’dan Burgaz, Yambol ve Haskovo ile Türkiye’den Edirne ve Kırklareli’nde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, söz konusu duyurunun beraberinde yayınlanan Başvuru Kılavuzunda belirlenen kurallara uymak şartıyla 8 Aralık 2011 tarihine kadar proje başvurusunda bulunabilirler.

Öngörülen toplam hibe tutarının 8.941.025 Avro olduğu teklif çağrısı kapsamında,  proje teklifleri Başvuru Kılavuzunda  Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma ile Yaşam Kalitesinin Artırılması şeklinde ifade edilen iki öncelik alanına yönelik olmak durumundadır.

Söz konusu teklif çağrısı ile ilgili Bulgaristan ve Türkiye’de bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek olup, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda yer alan internet sitelerinden takip edilebilecektir:

 

Bulgaristan- Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı resmi web sayfası:

http://www.ipacbc-bgtr.eu/ ;

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma Bakanlığı resmi web sayfası

http://www.mrrb.government.bg/ ;

Avrupa Birliği Bakanlığı resmi web sayfası

http://www.ab.gov.tr/

 

Başvuru Rehberinin Türkçe özeti önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır. İlgili sayfaya ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız

Bulgaristan- Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programının resmi web sayfasına ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız

Söz konusu duyuruyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız

 

 

TKDK Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında 01.07.2011 tarihinde çıkan Birinci Başvuru Çağrı İlanının ardından Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 04.07.2011 tarihinde İkinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, programın amacı ve öncelikli eksenlerine yönelik projeleri destekleyen Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan bir fondur. Bu bağlamda Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları öncelik alanları aşağıdaki gibidir.

Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.

Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).

Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek  “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

PROGRAMIN BÜTÇESİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun yayınladığı Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı İkinci Teklif Çağrısı bütçesi, “Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” (43.320.000 Avro), “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” (30.499.560 Avro), “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” (27.075.000 Avro) öncelik eksenlerinde toplam bütçesi (AB+TC katkısıyla) 100.894.560 Avro’dur.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 05.09.2011 tarihi saat 09.00′dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri çağrı ilanında detaylı olarak yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 06.10.2011, saat 17.00′dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Çağrı rehberleri ve gerekli tüm dokümanlar için: http://www.tkdk.gov.tr/

İkinci Başvuru Çağrı İlanı hakkında detaylı bilgi almak için:

http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/Ikinci_Basvuru%20_Cagri_Ilani.pdf

Birinci Başvuru Çağrı İlanı hakkında detaylı bilgi almak için:

http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/Birinci_Basvuru%20_Cagri_Ilani.pdf