Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı

 

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) Ülke Bazlı Destek Programı
Türkiye Programı Proje Teklif Çağrısı Duyurusu

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) küresel anlamda demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gibi konuların gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekledir. Bu kapsamda, genel olarak yürütülen DİHAA Programına ek olarak Avrupa Komisyonu tarafından aday ülkeler ve komşuluk politikası kapsamındaki ülkeler için ayrı ülke programları geliştirilmiştir. Türkiye’de 1999 yılından beri uygulanan ve toplam değeri 17 Milyon Avro’yu bulan 107′yi aşkın projenin desteklenmesini sağlamış olan DİHAA Türkiye Programı’nın 2011 yılı proje teklif çağrısı 3 Ağustos 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmıştır.

Programın Hedefi:
DİHAA, küresel anlamda demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gibi konuların gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekle birlikte; DİHAA Türkiye Programının 2011 yılı proje teklif çağrısının iki temel hedefi olan “Sivil Toplumun Katılımının Artırılması” ve “İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi”  başlıkları altında yer alan öncelik alanları aşağıda sunulmaktadır.

1. Sivil Toplumun Katılımının Arttırılması
- İfade, vicdan, din, medya, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü;
- Adalete erişim, adil yargılanma hakkı, cezaevlerinde insan hakları;
- İşkencenin ve kötü muamelenin engellenmesi;
- İnsan hakları ihlallerinin cezasız kalması ile mücadele;
- Ayrımcılıkla mücadele (LGBTT hakları dahil olmak üzere), kültürel haklar, azınlık hakları;
- Göçmenler ve mülteciler;
- Çocuk hakları (özellikle çocuk şüpheliler, sanıklar ve mahkumlar; çocuklara yönelik şiddet ve çocuk işçiliği);
- Kadına yönelik şiddet;
- Sosyal haklar ve eşit sosyal imkanlar (kadın hakları, sendikal haklar, eğitim hakkı, sağlık ve konut hakları dahil olmak üzere).

2. İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi
- İnsan hakkı savunucularının korunmasına yönelik eylemler;
- İnsan hakkı savunucularının teknik bilgi ve becerilerinin arttırılması;
- İnsan hakkı savunucularının, insan hakkı ihlallerini belgelemek, hak ihlali mağdurlarının zararlarının karşılanması ve hak ihlallerinin cezasız kalmaması gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan faaliyetlerini sürdürmeleri amacıyla kapasitelerinin geliştirilmesi;
- Zorunlu olmamakla birlikte, insan hakkı savunucularına mikro hibeler ve maddi destek sağlanması.

Başvuru Koşulları:
- Sivil toplum kuruluşu olmak;
- Tüzel kişiliğe sahip olmak;
- Kar amacı gütmemek;
- AB Üye Devleti veya AB tarafından katılım veya resmi aday olarak tanınan ülkeler veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)’na Üye Devlet veya Türkiye vatandaşlarıolmak;
- Ortaklarıyla birlikte projenin hazırlık ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak hareket etmemek;
- Proje süresince kuruluşun devamını sağlamak ve projenin finansmanında rol almak için istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmak ve
- Hibe talebinde bulunulan projenin büyüklüğüne karşılık gelen ölçekteki etkinlikleri yönetme kapasitesine sahip olduğunu ispatlayabilmek.

Hibe Miktarı ve Oranı:
12-24 ay süreli Sivil Toplum Kuruluşu projelerini desteklemek amacıyla yapılan teklif çağrısının toplam bütçesi 3 Milyon Avro olmakla birlikte, her bir proje için hibe edilecek miktar en az 40.000 Avro, en fazla 150.000 Avro olacaktır.

Son Başvuru Tarihi:
Teklifler için son teslim tarihi 17 Kasım 2011, saat 16.00′dır (Ankara saati).

Proje teklif çağrısı hakkında ayrıntılı bilgiye ve başvuru formlarına ulaşmak için tıklayınız.