BİRLİK (TOPLULUK) PROGRAMLARI

BİRLİK (TOPLULUK) PROGRAMLARI

Kültür Programı

 

Kültür Programı Hibe Duyurusu

 

AVRUPA BİRLİĞİ KÜLTÜR PROGRAMI

Ülkemizin katılım sağladığı Topluluk Programları’ndan birisi olan Kültür Programı, kültür ve sanatı desteklemeyi hedeflemekte ve sanat eserleri ile sanatçıların uluslararası dolaşımını temel almaktadır. Türkiye, Avrupa Birliği Kültür Programı’na 2006 yılında dahil olmuştur. Bu çerçevede 2007-2013 Programlama döneminde Kültür Programı, sahne sanatları, görsel sanatlar, plastik sanatlar, kültürel miras vb. birçok alanda dernek, üniversite, kültür enstitüleri, kamu otoriteleri vb kurumlara projeler konusunda olanaklar sağlayacaktır.

 

Kültür Programı kültürel işbirliklerini,

 

1-Kültürel Eylemler Desteği

2-Kültür Alanında Avrupa Düzeyinde Faaliyet Gösteren Kurumlar Desteği

3-Kültür Politikaları Alanında Değerlendirme ve Etki Analizi Yapan Kurumlar Ağı Desteği

olmak üzere üç ayrı dizinde desteklemektedir.

 

Kültür Programı’dan faydalanan ülkeler şu şekildedir:

 

1-AB Üyesi Ülkeler: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık

2-Avrupa Ekonomik Alanı Ülkeleri (EEA): Lihtenştayn, Norveç

3-AB Aday Ülkeleri: Türkiye, Hırvatistan, Makedonya, İzlanda

4-Batı Balkan Ülkeleri: Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Kosova

 

Kültür Programı kapsamında tüm proje başvuruları İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birinde yapılmaktadır.

Proje tekliflerinin postalanacağı (veya elden teslim edileceği) adres şöyledir:

 

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)

Culture Programme (2007-2013)

Program Strand____________(başvurulan dizinin adı ve numarası)

Avenue du Bourget 1      BOUR 04/13        BE – 1140 Brussels – Belgium (Belçika)

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru Formları İçin:

Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Ajansı (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php

T.C. Kültür İrtibat Noktası:

 

http://www.ccp.gov.tr/

 

 

Dizin Adı Program Adı Amaç/Kapsam Kimler Başvurabilir Destek Miktarı Son Başvuru
1 Dizin 1: Kültürel Eylemler Desteği Çok Yıllı İş Birliği Projeleri

(1.1)

Avrupa’da ortak kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi için işbirliği kurulması; sektör içi ve sektörler arası çalışmaların teşvik edilmesi ve bu sayede uzun vadeli uluslar arası kültür ağlarının oluşturulması. -Program üyesi en az altı ülkeden en az altı farklı

kültür operatörü (1 lehdar, 5 ortak); ana faaliyetleri kültür odaklı olan tüzel kişiliğe sahip kamu veya özel sektör kuruluşları; Program’a üye ülkelerden birinde resmî bir yasal makama sahip olan kuruluşlar.

en az 200.000 Avro,

en fazla 500.000 Avro

5 Ekim 2011
2 Dizin 1: Kültürel Eylemler Desteği İkili İş Birliği Projeleri (1.2.1) Avrupa’da ortak kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi için uzun vadeli işbirliği kurulması. Program üyesi en az üç ülkeden en az üç farklı kültür operatörü (1 lehdar, 2 ortak); ana faaliyetleri kültür odaklı olan tüzel kişiliğe sahip kamu veya özel sektör kuruluşlar; Program’a üye ülkelerden birinde resmî bir yasal makama sahip olan kuruluşlar. en az 50.000 Avro,

en fazla 200.000 Avro

5 Ekim 2011
3 Dizin 1: Kültürel Eylemler Desteği Üçüncü Ülkeler ile İş Birliği Projeleri

(1.3.5)

Programa katılan ülkeler ve AB ile ortaklık ya da kültürle ilgili hükümler içeren işbirliği anlaşmaları bulunan üçüncü ülkeler arasında kültür alışverişini amaçlayan kültürel projelerin desteklenmesi.

(2011 yılı için Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen üçüncü ülke Meksika’dır.)

Program üyesi en az üç ülkeden en az üç farklı

kültür operatörü (1 lehdar, 2 ortak); ana faaliyetleri kültür odaklı olan tüzel kişiliğe sahip kamu veya özel sektör kuruluşları; Program’a üye ülkelerden birinde resmî bir yasal makama sahip olan kuruluşlar.

Program kapsamında, seçilen üçüncü ülkeden en az bir kültür kurumu ile işbirliği gerçekleştirilmelidir.

En az 50.000 Avro

en fazla 200.000 Avro

3 Mayıs 2011
4 Dizin 1: Kültürel Eylemler Desteği Avrupa Kültür Festivalleri Desteği

(1.3.6)

Avrupa’daki profesyonellere deneyimlerini aktarabilmeleri için hareketlilik sağlanması; geniş kitlelere tanıtılabilmesi için Avrupa’daki uluslara ait olmayan kültür eserlerinin dolaşımının sağlanması, kültürlerarası diyalogun pekiştirilmesi.

(Film festivallerine destek sağlanmayacaktır)

(Başvurunun yapıldığı tarihe kadar en az beş kere düzenlenmiş festivaller değerlendirilecektir)

Ana faaliyeti festival organizasyonu olan; kültür ve yaratıcılık alanlarında faaliyet gösteren, tüzel kişilik sahibi kamu kuruluşları veya özel şirketler. En fazla 100.000 Avro 15 Kasım 2011
5 Dizin 2: Kültür Alanında Avrupa Düzeyinde Faaliyet Gösteren Kurumlar Desteği Kültür Elçileri Avrupa’nın kültür alanındaki AB politikasının bir parçası olmayı hedefleyen kuruluşlarının, uzun vadeli çalışma programlarıyla oluşacak harcamalarına destek sağlanması. Adayların kamu veya özel, tüzel kişiliği olan bağımsız bir kuruluş olması; Program’a üye ülkelerden birinde kayıtlı bürosunun olması; kar amacı gütmemesi; kültür alanında yasal yetkiye sahip olması gerekmektedir. (Örn: Orkestralar, korolar, tiyatro grupları ve dans toplulukları)

Yıllık operasyonel hibe için yalnızca bir başvuruda bulunulmuş olması gerekmektedir

Hibe miktarı, proje bütçesine bağlı olarak değişmektedir. 15 Eylül 2011
6 Dizin 2: Kültür Alanında Avrupa Düzeyinde Faaliyet Gösteren Kurumlar Desteği Kültür Ağları Avrupa’nın kültür alanındaki AB politikasının bir parçası olmayı hedefleyen kuruluşlarının, uzun vadeli çalışma programlarıyla oluşacak harcamalarına ortak finansman sağlanması. Adayların kamu veya özel, tüzel kişiliği olan bağımsız bir kuruluş olması; Program’a üye ülkelerden birinde kayıtlı bürosunun olması; kar amacı gütmemesi; kültür alanında yasal yetkiye sahip olması gerekmektedir. (Örn: Orkestralar, korolar, tiyatro grupları, bale/ dans toplulukları, kültür federasyonları, üniversiteler)

Yıllık operasyonel hibe için yalnızca bir başvuruda bulunulmuş olması gerekmektedir.

Uluslar arası, ulusal bölgesel veya yerel kamu yetkilileri, örneğin belediyeler, iller ya da bölgeler geçerli aday olarak kabul edilmemektedir.

Hibe miktarı, proje bütçesine bağlı olarak değişmektedir. 15 Eylül 2011
7 Dizin 2: Kültür Alanında Avrupa Düzeyinde Faaliyet Gösteren Kurumlar Desteği Yapılandırılmış Diyalog Platformları Avrupa’nın kültür alanındaki AB politikasının bir parçası olmayı hedefleyen kuruluşlarının, uzun vadeli çalışma programlarıyla oluşacak harcamalarına ortak finansman sağlanması. Adayların kamu veya özel, tüzel kişiliği olan bağımsız bir kuruluş olması; Program’a üye ülkelerden birinde kayıtlı bürosunun olması; kar amacı gütmemesi; kültür alanında yasal yetkiye sahip olması gerekmektedir.

Yıllık operasyonel hibe için yalnızca bir başvuruda bulunulmuş olması gerekmektedir.

Uluslar arası, ulusal bölgesel veya yerel kamu yetkilileri, örneğin belediyeler, iller ya da bölgeler geçerli aday olarak kabul edilmemektedir.

Hibe miktarı, proje bütçesine bağlı olarak değişmektedir. 15 Eylül 2011